Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown

SKU: SP000641-1
180,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Kích thước: 8*6cm

Công dụng: Dùng bấm hẹn giờ khi làm test, làm đẹp, nấu ăn, tính giờ trong thể thao,...


Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown
Đồng hồ bấm giờ Haptime Countdown