Giấy refill thêm của sổ Binder A5

SKU: Chưa rõ
46,000₫

Mô tả

- Một set giấy A5 gồm 50 tờ (chính hãng Campus) .

- Dùng để thêm vào (refill) cho sổ A5

- Gồm 3 loại giấy khác nhau : kẻ ngang, kẻ ô và trơn. 

Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5
Giấy refill thêm của sổ Binder A5