GIẤy REFILL BINDER A5

SKU: SP001243
46,000₫
MÀU BÌA:

Mô tả

- Một set giấy A5 gồm 50 tờ (chính hãng Campus) .

- Dùng để thêm vào (refill) cho sổ A5

- Gồm 3 loại giấy khác nhau : kẻ ngang, kẻ ô và trơn. 

GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5
GIẤy REFILL BINDER A5