Giấy refill thêm của sổ Binder B5

SKU: SP001241
56,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

- Một set giấy B5 gồm 50 tờ (chính hãng Campus) .

- Dùng để thêm vào (refill) cho sổ B5.

- Gồm 3 loại giấy khác nhau: kẻ ngang, kẻ ô, trơn.

Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5
Giấy refill thêm của sổ Binder B5