Note For Basic Memo

SKU: SP000614
39,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Kích thước : 80mm x 157mm

Số trang : 30

Có 3 loại : 

  • Check list
  • Plan note
  • Daily plan

Dùng để take note lại những việc quan trọng, nhỏ gọn và tiện dụng, dễ dàng mang theo.

Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo
Note For Basic Memo