Plan Memo Pad 10 Mins

SKU: SP001178-1
120,000₫

Mô tả

Kích thước: 12.7*8.5cm

Chất liệu: giấy

Số lượng giấy: 64 tờ 

Thương hiệu: Second Mansion

Xuất xứ: Hàn Quốc

10 MIN PLAN - quản lý thời gian hoàn thành công việc của bạn mỗi ngày

Bao gồm :

+ Note : ghi chú công việc bạn cần quản lý

+ 6/7/8/9/... : thời điểm thực hiện công việc ví dụ : 6 giờ sáng

+ 10/20/30/...: tiến độ thực hiện công việc hoàn thành trong 10 phút, 20 phút,...

Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins
Plan Memo Pad 10 Mins