Set 5 Băng Keo Pallete Color

SKU: SP001281-1
39,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Kích thước : 10mm x 3M x 5 cuộn

SET 5 WASHI TAPE MÀU CƠ BẢN THEO CÁC TÔNG MÀU OMBRE NHÃ NHẶN, DỄ SỬ DỤNG ĐỂ TRANG TRÍ SỔ, TẬP HOẶC GÓC HỌC TẬP.

Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color
Set 5 Băng Keo Pallete Color