SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN

SKU: SP001533
95,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

SỔ ĐỨNG VỚI CÁC LOẠI GIẤY KẺ NGANG, KẺ Ô, GIÚP BẠN GHI CHÉP BÀI HỌC, CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG. SỔ CÓ THỂ DÙNG DẠNG CUỐN VỞ HOẶC XÉ LẺ TỪNG TỜ ĐỂ GHI CHÉP THUẬN TIỆN.

SỔ CÓ 2 SIZE A5 (14.8CM X 21CM) VÀ B5 (17.6CM X 25CM) 
GIẤY: KẺ NGANG, Ô VUÔNG

SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN
SỔ ĐỨNG A5/B5 THREE YEARS JAPAN