Sổ planner Flower Diary

SKU: SP001175-1
393,000₫
Kiểu dáng:

Mô tả

Kích thước: 126*182mm

Số lượng giấy: 208 trang 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bao gồm: 

  • 26 trang monthly
  • 112 trang weekly
  • 34 trang free note (24 trang giấy kẻ ngang + 10 trang giấy caro)

Có một cuốn planner khiến công việc chúng ta được dàn trải một cách hợp lý, tiết kiệm thời gian, và thực hiền được những mục tiêu trong đời sống

Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary
Sổ planner Flower Diary